Najsigurniji i najbrži put do zdravlja

NEDOSTATAK VITAMINA B12


Neki od simptoma i tegoba koji se odnose na nedostatak vitamina B12 mogu izgledati dosta nespecifično, i nedostatak vitamina B12 veoma često ostaje neprepoznat. Procjenjuje se da 3-40% opšte populacije ima nedostatak vitamina B12 (u zavisnosti od korištenih dijagnostičkih kriterijuma) i da većina ostaje nedijagnosticirana.

simptomi-i-tegobe-izazvani-nedostatkom-vitamina-B12

Prepoznavanje nedostatka i liječenje je od suštinske važnosti za sprečavanje ozbiljnih posljedica, naročito hematoloških i neuroloških. Potrebno je prepoznati pacijente iz visokorizičnih grupa ili one sa znacima i simptomima nedostatka vitamina B12. Prepoznavanje nedostatka vitamina B12 je moguće na osnovu simptoma, a može se potvrditi analizama koncentracija vitamina B12 u serumu.

Pročitaj više »

simptomi-i-tegobe-izazvani-nedostatkom-vitamina-B12

PREDNOSTI


Optimalna doza od 1000 μg

Veća apsorpcija, brže djelovanje, bolja efikasnost

Efikasan i kod pacijenata sa oboljenjima probavnog sistema kao i kod osoba starijih od 65 godina

Efikasan i kod dijabetičara koji koriste metformin, a može se koristiti sa kolhicinom, antibioticima, aminosalicilnom kiselinom, alkoholom

Bez neželjenih efekata poput gubitka apetita, mučnine, povraćanja i proljeva

Ne sadrži laktozu

Prijatan okus

MECOBALAMIN


ŠTA JE MECOBALAMIN

Proizvod prvog izbora za tretman i prevenciju nedostatka vitamina B12!

MECOBALAMIN je novi Bosnalijekov dodatak prehrani farmaceutske kvalitete, vaš prvi izbor za tretman i/ili prevenciju nedostatka vitamina B12!

Pročitaj više »

ULOGA MECOBALAMINA

Koja je uloga MECOBALAMINA i zašto je važan za zdravlje?

Fiziološke funkcije vitamina B12 su brojne. Direktno ili indirektno je uključen u gotovo sve metaboličke procese. Ukoliko je neophodno izdvojiti…

Pročitaj više »

PREDNOSTI MECOBALAMINA

Zašto odabrati sublingvalne tablete MECOBALAMINA?

Vitamin B12 iz peroralnih formi dodataka prehrani i lijekova koji se gutaju (tablete, film tablete, kapsule…) i apsorbiraju u tankom crijevu…

Pročitaj više »