Šta je MECOBALAMIN

MECOBALAMIN je novi Bosnalijekov dodatak ishrani farmaceutske kvalitete, vaš prvi izbor za tretman i/ili prevenciju nedostatka vitamina B12!

MECOBALAMIN je optimalna formulacija vitamina B12 koja omogućava brzo, sigurno i efikasno otklanjanje simptoma, uz dobru podnošljivost i jednostavnu primjenu prilagođenu svim korisnicima!
MECOBALAMIN pakovanje - vitamin b12
MECOBALAMIN sadrži metilkobalamin u dnevnoj dozi od 1000 μg (mikrograma) ili 1 mg (miligram). Pakovanje od 30 tableta zadovoljava jednomjesečnu terapijsku potrebu.

MECOBALAMIN sadrži metilkobalamin Metilkobalamin je jedina biološki aktivna forma koja je dostupna u sastavu dodataka prehrani. Metilkobalamin je najsnažniji oblik vitamina B12 koji se nalazi u prirodi. Ne zahtjeva prethodnu metaboličku konverziju kao druge forme. Najbolje iskoristiva i stabilna forma vitamina B12 u organizmu, jer se apsorbira brže i duže se zadržava u organizmu. Sadrži metilnu grupu koja je potrebna za pokretanje biohemijskih rekacija u organizmu i za procese detoksikacije. Jedina aktivna forma koja pretvara homocistein u metionin i na taj način smanjuje rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. Jedina forma koja prolazi krvno-moždanu barijeru i djeluje protektivno na moždane ćelije.metikobalamin koji predstavlja biološki aktivnu formu vitamina B12 koja se, u odnosu na druge neaktivne forme vitamina B12 poput cijanokobalamina. Cijanokobalamin je sintetska forma vitamina B12, sa molekulom cijanida u sastavu. Riječ je neaktivnoj formi, koja prije djelovanja mora da se pretvori u aktivni metilkobalamin, što se odvija u čak četiri metabolička koraka. Taj proces pretvorbe i aktivacije, uz otklanjanje molekule cijanida, troši vrijeme i energiju.cijanokobalamin i/ili hidroksikobalamina Hidroksikobalamin je prirodna forma vitamina B12 koja se nalazi u hrani i koju proizvode bakterije. Uslov djelovanja hidroksikobalamina je njegovo prethodno pretvaranje u aktivni metilkobalamin, što se odvija u tri metabolička koraka. Koristi se u parenteralnim preparatima (intramuskularne injekcije) što ima određene nedostatke – primjena je nezgodna, bolna i skupa (jer zahtijeva angažman medicinskog osoblja i dodatnog medicinskog materijala/šprice, igle, vata, dezinfekcioni materijal…)hidroksikobalamin apsorbira i djeluje brže. MECOBALAMIN zaobilazi procese koji su potrebni za aktivaciju neaktivnih formi vitamina jer sve neaktivne forme vitamina B12 zahtijevaju prethodno pretvaranje u aktivni metilkobalamin. Adenozilkobalamin Adenozilkobalamin je biološki aktivna forma vitamina B12, ali je nestabilna u sastavu dodataka prehrani.adenozilkobalaminadenozilkobalamin je aktivna forma vitamina B12, ali je nestabilan u sastavu dodataka ishrani.

MECOBALAMIN sadrži metilkobalamin, vodotopivu formu vitamina B12, jedinog iz skupine vitamina B koji može da se skladišti u jetri pa se u organizmu zadržava duže (Jetrene zalihe ovog vitamina mogu potrajati i do tri godine, pa se zbog toga simptomi nedostatka ili manjka vitamina B12 uvijek javljaju postepeno)!

MECOBALAMIN sadrži metilkobalamin koji je jedina forma vitamina B12 koja kroz krvno-moždanu barijeru može proći u moždano tkivo, te na taj način direktno protektivno uticati na moždanu funkciju.

MECOBALAMIN ne sadrži laktozu niti gluten.