Prednosti MECOBALAMINA

Zašto odabrati sublingvalne tablete MECOBALAMINA?

MECOBALAMIN pakovanje - vitamin b12Vitamin B12 iz peroralnih formi dodataka ishrani i lekova koji se gutaju (tablete, film tablete, kapsule…) i apsorbuju u tankom crevu ima ograničenu apsorpciju zavisno od količine unutrašnjeg faktora u digestivnom traktu. Da bi se tako uneseni vitamin B12 adekvatno apsorbovao u organizmu, potrebno je imati anatomski i funkcionalno zdrave organe digestivnog trakta i dovoljno raspoloživih količina unutrašnjeg faktora.

MECOBALAMIN pakovanje - vitamin b12

Nedostatak vitamina B12 je sve češći. Prema statističkim podacima između 5 i 20 odsto odraslog stanovništva ima nedostatak vitamina B12, a više od 40 odsto ima ispoljen nizak nivo vitamin B12 u plazmi. Često se radi o stanjima koja otežavaju ili onemogućavaju lučenje unutrašnjeg faktora koji je neophodan za apsorpciju vitamina B12.

Zato je važno istaći prednost upotrebe sublingvalnih tableta MECOBALAMINA (sublingvalne = tablete topive pod jezikom) koje se otapaju i apsorbuju pasivnom difuzijom već u usnoj šupljini, za šta nije potreban unutrašnji faktor. Na ovaj način, sublingvalne tablete su učinkovite nezavisno od raspoloživosti unutrašnjeg faktora ili stanja sluznice digestivnog trakta te se mogu primenjivati kod svih osoba.

PREDNOSTI MECOBALAMIN
(tablete topive pod jezikom)
tablete i
kapsule topive
u želucu i
tankom crevu
Optimalna doza od 1000 μg

Sublingvalne tablete MECOBALAMINA sadrže optimalnu dnevnu terapijsku dozu od 1000 μg (mikrograma) ili 1 mg (miligram). Primenjuje se samo jedanput dnevno. Pakovanje od 30 sublingvalnih tableta zadovoljava jednomesečnu terapijsku potrebu.
Veća apsorpcija, brže delovanje, bolja efikasnost.

Sublingvalne tablete MECOBALAMINA su pametna i popularna opcija za sve osobe koje ne mogu u potpunosti apsorbirati vitamin B12 iz prehrane ili peroralnih (koji se gutaju) dodataka prehrani/lekova i koji ne žele primati injekcije vitamina B12.
Možemo biti sigurni da će metilkobalamin u MECOBALAMINU biti u potpunosti iskorišten, brže i bolje nego oblici vitamina B12 koji se unose u drugim formulacijama (npr. kapsule, film tablete), a bez potrebe primene invazivnih metoda, poput infuzija ili injekcija.
Efikasan i kod pacijenata sa oboljenjima probavnog sistema kao i kod osoba starijih od 65 godina.

Sublingvalne tablete se otapaju pod jezikom u roku od par minuta te se tim putem metilkobalamin apsorbira direktno u krvotok preko podjezične sluznice. Ovaj put primene zaobilazi želučano-crevni sistem omogućavajući bržu i sigurniju apsorpciju vitamina B12 kod svih onih stanja koja mogu ometati njegovu normalnu apsorpciju (npr. starije osobe, osobe sa bolestima ili poremećajima digestivnog trakta).
Efikasan i kod dijabetičara koji koriste metformin, a može se koristiti sa kolhicinom, antibioticima, aminosalicilnom kiselinom, alkoholom.

Sublingvalne tablete MECOBALAMINA omogućuju sigurno iskorištavanje unesenog metilkobalamina i kod osoba koje uzimaju neke druge lekove, jer na ovaj se način izbegava mogućnost interakcije na nivou crevne apsorpcije (osobe koje uzimaju lekove za lečenje šećerne bolesti, lekove za smanjenje želučane kiseline, osobe koje uzimaju neke antibiotike, osobe koje konzumiraju alkohol).
Bez neželjenih efekata poput gubitka apetita, mučnine, povraćanja i proliva.

Sublingvalni put uzimanja MECOBALAMINA rešava problem razvoja probavnih neželjenih efekata, kao što su mučnina, povraćanje i proliv, mogućih kod upotrebe oralnih preparata.
Ne sadrži laktozu.

MECOBALAMIN mogu koristiti i osobe sa intolerancijom laktoze, kojih ima oko 15-30% u općoj populaciji
Prijatan ukus.

Sublingvalne tablete MECOBALAMIN imaju prijatnu voćnu aromu višnje.
PREDNOSTI
Optimalna doza od 1000 μg

Sublingvalne tablete MECOBALAMINA sadrže optimalnu dnevnu terapijsku dozu od 1000 μg (mikrograma) ili 1 mg (miligram). Primenjuje se samo jedanput dnevno. Pakovanje od 30 sublingvalnih tableta zadovoljava jednomesečnu terapijsku potrebu.
MECOBALAMIN (tablete topive pod jezikom)
tablete i kapsule topive u želucu i tankom crijevu
Veća apsorpcija, brže delovanje, bolja efikasnost.

Sublingvalne tablete MECOBALAMINA su pametna i popularna opcija za sve osobe koje ne mogu u potpunosti apsorbirati vitamin B12 iz prehrane ili peroralnih (koji se gutaju) dodataka prehrani/lekova i koji ne žele primati injekcije vitamina B12.
Možemo biti sigurni da će metilkobalamin u MECOBALAMINU biti u potpunosti iskorišten, brže i bolje nego oblici vitamina B12 koji se unose u drugim formulacijama (npr. kapsule, film tablete), a bez potrebe primene invazivnih metoda, poput infuzija ili injekcija.
MECOBALAMIN (tablete topive pod jezikom)
tablete i kapsule topive u želucu i tankom crevu
Efikasan i kod pacijenata sa obolenjima probavnog sistema kao i kod osoba starijih od 65 godina.

Sublingvalne tablete se otapaju pod jezikom u roku od par minuta te se tim putem metilkobalamin apsorbira direktno u krvotok preko podjezične sluznice. Ovaj put primjene zaobilazi želučano-crevni sistem omogućavajući bržu i sigurniju apsorpciju vitamina B12 kod svih onih stanja koja mogu ometati njegovu normalnu apsorpciju (npr. starije osobe, osobe sa bolestima ili poremećajima digestivnog trakta).
MECOBALAMIN (tablete topive pod jezikom)
tablete i kapsule u želucu i tankom crijevu
Efikasan i kod dijabetičara koji koriste metformin, a može se koristiti sa kolhicinom, antibioticima, aminosalicilnom kiselinom, alkoholom.

Sublingvalne tablete MECOBALAMINA omogućuju sigurno iskorištavanje unesenog metilkobalamina i kod osoba koje uzimaju neke druge lekove, jer na ovaj se način izbegava mogućnost interakcije na nivou crevne apsorpcije (osobe koje uzimaju lekove za lečenje šećerne bolesti, lekove za smanjenje želučane kiseline, osobe koje uzimaju neke antibiotike, osobe koje konzumiraju alkohol).
MECOBALAMIN (tablete topive pod jezikom)
tablete i kapsule topive u želucu i tankom crevu
Bez neželjenih efekata poput gubitka apetita, mučnine, povraćanja i proliva.

Sublingvalni put uzimanja MECOBALAMINA rešava problem razvoja probavnih neželjenih efekata, kao što su mučnina, povraćanje i proliv, mogućih kod upotrebe oralnih preparata.
MECOBALAMIN (tablete topive pod jezikom)
tablete i kapsule topive u želucu i tankom crijevu
Ne sadrži laktozu.

MECOBALAMIN mogu koristiti i osobe sa intolerancijom laktoze, kojih ima oko 15-30% u općoj populaciji
MECOBALAMIN (tablete topive pod jezikom)
tablete i kapsule topive u želucu i tankom crevu
Prijatan ukus.

Sublingvalne tablete MECOBALAMIN imaju prijatnu voćnu aromu višnje.
MECOBALAMIN (tablete topive pod jezikom)
tablete i kapsule topive u želucu i tankom crevu