Simptomi

Simptomi i tegobe izazvani nedostatkom vitamina B12

Neki od simptoma i tegoba koji se odnose na nedostatak vitamina B12 mogu izgledati dosta nespecifično, i nedostatak vitamina B12 veoma često ostaje neprepoznat. Procenjuje se da 3-40% opšte populacije ima nedostatak vitamina B12 (u zavisnosti od korišćenih dijagnostičkih kriterijuma) i da većina ostaje nedijagnostikovana.

Prepoznavanje nedostatka i lečenje je od suštinske važnosti za sprečavanje ozbiljnih posledica, naročito od strane krvnog i nervnog sistema. Potrebno je prepoznati pacijente iz visokorizičnih grupa ili one sa znacima i simptomima nedostatka vitamina B12. Prepoznavanje nedostatka vitamina B12 je moguće na osnovu simptoma, a može se potvrditi analizama koncentracija vitamina B12 u serumu.

Simptomi i tegobe izazvani nedostatkom vitamina B12
Simptomi i tegobe izazvani nedostatkom vitamina B12

Kako dolazi do manjka vitamina B12 u organizmu?

Vitamini su izrazito važne hranjive materije neophodne za normalno funkcionisanje našeg organizma i moramo ih redovno unositi hranom budući da ih naš organizam ne može sam sintetisati. Kako većina današnjeg zdravog stanovništva praktikuje nezdrave prehrambene navike, sve češće nailazimo na asimptomatske, pa čak i simptomatske nedostatke vitamina, što traži suplementaciju (nadoknadu) vitamina putem farmaceutskih preparata, čime se olakšava očuvanje i održavanje našeg zdravlja. Čak i u tom slučaju, potrebno je osigurati primerenu apsorpciju i iskoristivost unesenog vitamina u krvotok, pa je veoma bitno u kakvoj se farmaceutskoj formi nalazi vitamin koji nam treba.

Vitamin B12 ne sintetišu ni čovek, ni biljke ni životinje, već samo neke vrste bakterija iz digestivne mikroflore životinja preživara, a čovek ga uglavnom unosi konzumiranjem mesa tih životinja, ribe, nekih mlečnih proizvoda. U nekim razvijenim zemljama sprovodi se i fortifikacija (obogaćivanje) hrane vitaminom B12, sve u cilju sprečavanja razvoja poremećaja uzrokovanih nedostatkom vitamina. Nedostatak u hrani se javlja najčešće kod osoba koje ne konzumiraju meso (vegeterijanci, vegani, odojčad majki vegetarijanki, kod raznih pomodnih dijeta i sl.). Manjak vitamina B12 usled nedostatka u hrani je javlja relativno retko, dok je češće prouzrokovan poremećenom apsorpcijom ili nemogućnošću iskorišćavanja unesenog vitamina B12.

Da bi se uneseni vitamin B12 nesmetano apsorbovao i iskoristio, neophodna je celovitost građe i funkcije digestivnog trakta, odnosno celog niza digestivnih organa (potrebno je imati zdrav želudac, tanko crevo, pankreas, jetru, žuč…). Razlog tome je tzv. unutrašnji faktor, koji je neophodan za normalnu apsorpciju/iskorišćavanje unesenog vitamina B12.
 
Vitamin B12 iz hrane se otpušta u kiselom okruženju želuca i veže za R protein iz želuca i pljuvačnih žlezda. Enzimi gušterače cepaju taj B12 kompleks (B12 – R protein) u tankom crevu. Nakon toga, za vitamin B12 se sada veže tzv. unutrašnji faktor (engl. „intrinsic factor“), protein koji se normalno stvara i izlučuje iz žlezdanih ćelija sluznice želuca i koji je neophodan za transport vitamina B12 kroz creva i njegovu apsorpciju u krvotok do koje dolazi u završnom delu tankog creva.
 
Vitamin B12 je u plazmi vezan za transportne proteine, transkobalamine I i II. Transkobalamin II je odgovoran ponajpre za dopremu vitamina B12 u tkiva. Jetra pohranjuje velike količine vitamina B12. Enterohepatična reapsorpcija pomaže pri zadržavanju vitamina B12. Jetrene rezerve vitamina B12 mogu, u normalnim okolnostima, zadovoljavati fiziološke potrebe tokom 3 do 6 godina ukoliko unutrašnji faktor nedostaje, a nekoliko meseci do 1 godine ukoliko ne postoji enterohepatična reapsorpcija.
koji je neophodan za normalnu apsorpciju/iskorištavanje unesenog vitamina B12.

Zato skoro svi poremećaji želuca i donjih delova probavnog sistema koji ometaju nomalnu funkciju ovih organa istovremeno otežavaju ili onemogućavaju lučenje unutrašnjeg faktora i apsorpciju/iskorištavanje vitamina B12, te su ovakve osobe izložene većem riziku od razvoja nedostatka vitamina B12!  Manjak vitamina B12 se može pojaviti i kod zdravih osoba ukoliko spadaju u neke od rizičnih skupina.

Ukoliko pripadate nekoj od spomenutih rizičnih skupina, razmislite o potrebi nadoknade vitamina B12!